skip to Main Content

Hea lootuse kogudus – meie eesmärk on jagada head sõnumit Jumalast, kes inimkonda armastab ning head lootust sellest, et peagi tuleb Jeesus, et kaotada sellest maailmast halb ja anda igavene elu neile, kes Teda armastavad.

Meie koguduse töövaldkonnad on järgmised:

  • Hingamispäevakool. See on iganädalane piibliõpe kõigile, nii vanadele kui noortele, et omandada ja üle korrata teadmisi, mida kristlikku ellu rakendada.
  • Laste- ja noortetöö. Siia alla kuuluvad igasugu tegemised sõprade ringis, mille hulka kuuluvad ühised vaimulikud arutelud või niisama jutuajamised, spordiüritused, heakorraaktsioonid, toiduvalmistamised ja ärasöömised ning palju muud. Lapsed ja noored saavad osaleda kristliku skaudiklubi “Rajaleidjad” töös, kus juhendajate käe alla õpitakse tundma matka- ja laagritarkusi, käsitööoskusi, loodust ja Loojat.
  • Misjonitöö. Selleks on hea lootuse sõnumi jagamine nii kirikus kui evangeelsetes gruppides nii Tartus kui Tartu ümbruses. Samuti on selleks kristliku kirjanduse laenutamine ja müük.
  • Muusika. Muusika annab värvi kirikus toimuvatele Jumalateenistustele ja kannab vaimulike kontsertide kaudu head sõnumit ka väljaspool. Koguduses on projektigrupid, mis tekivad siis, kui on vajadus muusikat teha.

 

Back To Top