skip to Main Content

Jumalateenistused

Laupäevahommikune hingamispäevakool
See on kulminatsioon nädalasisesele isiklikule piibliõppele, mis toimub ühiste materjalide alusel. Hingamispäevakoolis korratakse õpitut ja jagatakse oma mõtteid selle üle.

Lastele on oma piiblitunnid vastavalt vanuserühmale:
1) 0-4 aastased
2) 5-9 aastased
3) 10-14 aastased

Laupäevahommikune jumalateenistus
See on koguduse peamiseks ühiseks jumalateenistuseks, mille eesmärk on meid lähendada üksteisele ja Jumalale. Peamisteks teenistuse osadeks on ühislaulmine, eestpalve ja jutlus.

Väikegrupid

Osadusgruppide toimumise kohta info tel 529 0902.

 

 

Back To Top