Menüü

• 03.06 algusega kell 13.30 toimub taas Pilla-Palla kirik teemal
„Imeline Ime“, toimumiskohaks Teatri Kodu, Lutsu 2
• 16. juunist algab laupäeviti kell 17.00 uus seeriakoosolek Olev
Uugi juhendamisel. Teemaks on Püha Vaim ja seeria koosneb 13
alateemast.
• 30. juunil planeeritud osasaamine lükkub perelaagri toimumise
tõttu edasi 7. juulile.
• Laupäeviti pärast lastetundi toimuvad harjutused Laste
Laulupäevaks. Laste Laulupäev toimub Türi Kultuurikeskuse
väikeses saalis 10.06 kell 14.00.
• Alates 16.06–18.08 on ühendatud lastetunniks II ja III grupp
ehk lapsed vanuses 5–14 ning kogunemispaigaks on väike saal.
• Kuna suvel on sageli liikumisi, siis palume vanematel teada anda
lasteklassi õpetajale oma lapse tundi tulekust või mittetulekust, siis
teavad õpetajad materjale varuda.